Regulamentul privind cookie-urile: Acest site folosește module cookie pentru a avea cea mai bună experiență de utilizare. Dacă continuați să răsfoiți, vă dați consimțământul pentru acceptarea cookie-urilor menționate mai sus și acceptarea politicii noastre privind cookie-urile.

TERMENI SI CONDITII

Subiect:

Acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate și de vânzare (denumite în continuare „Condiții generale“) reglementează utilizarea site-ului www.isedex.eu (denumit în continuare, site-ul), la dispoziția persoanelor care accesează la site-ul său web pentru a oferi informații despre produse și servicii, colaboratori proprii și / sau terți și pentru a facilita accesul la acestea, precum și contractarea serviciilor și a bunurilor prin intermediul acestuia (toate denumite în comun "Servicii").

www.camasipopulare.com, cu sediul în Calle Pedro Navia 19, 1ºD, 06200 Almendralejo (Badajoz), Marinela Clim ca proprietar al acestui site web a cărui utilizare este reglementată de prezentul document, cu numărul X6954930Y NIF. Pentru a contacta www.camasipopulare.com, puteți utiliza adresa poștală de mai sus, precum și adresa de e-mail camasipopulare10@gmail.com

Prin însăși natura și conținutul site și scopul său, toate practicile de navigație poate fi efectuată de același lucru trebuie să se bucura de statutul de client, care este dobândită, în conformitate cu procedurile stabilite în la fel. Prin urmare, condiția menționată anterior a Clientului presupune aderarea la Condițiile Generale în versiunea publicată în momentul accesării site-ului web. CAMASIPOPULARE își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, prezentarea și configurarea Website-ului, precum și prezentele Condiții Generale. Prin urmare, www.camasipopulare.com recomandă Clientului să citească aceeași atenție de fiecare dată când accesează site-ul Web.

În orice caz, există pagini accesibile pe site-ul Web general publice, pentru care www.camasipopulare.com de asemenea, dorește să-și îndeplinească obligațiile legale și să reglementeze utilizarea acestora. În acest sens, utilizatorii care accesează aceste părți ale site-ului sunt de acord să fie supuși, accesând paginile menționate, termenii și condițiile din aceste Condiții Generale, în măsura în care acestea pot fi aplicabile.

În cele din urmă, datorită naturii prezentului site, este posibil să modificăm sau să includem modificări în conținutul acestor Condiții Generale. Prin urmare, Clientul, precum și alți utilizatori care nu se bucură de această condiție, sunt obligați să acceseze aceste Condiții Generale de fiecare dată când accesează Site-ul, presupunând că condițiile corespunzătoare care sunt în vigoare la momentul respectiv de acces.

ACCES SI SECURITATE

Accesul la Servicii necesită înregistrarea anterioară a utilizatorilor, odată ce aceștia acceptă Condițiile Generale, fiind considerați Clienți.

Identificatorul clientului va fi alcătuit din adresa sa de e-mail și o parolă. Pentru accesul la contul clientului, va fi necesar să se includă acest identificator, precum și o parolă care trebuie să conțină cel puțin 4 caractere.

Utilizarea parolei este personală și nu poate fi transferată, fără a permite transferul, chiar temporar, unor terțe părți. În acest sens, Clientul se angajează să utilizeze cu diligență și să-l păstreze secret, asumându-și responsabilitatea pentru consecințele dezvăluirii către terți.

În cazul în care clientul cunoaște sau suspectează utilizarea parolei dvs. de către terți, trebuie să îl modificați imediat, în modul în care este colectat pe site.

UTILIZAREA CORECTA A SERVICIILOR

Clientul este de acord să utilizeze Serviciile într-un mod, corect și legal și  se angajează să se abțină de la: Utilizarea Serviciilor într-un fel sau în scopuri efecte contrare legii, moralitate și obiceiuri bune sau ordine publică general acceptate; să reproducă sau să copieze, să distribuie, să permită accesul public prin orice formă de comunicare publică, să transforme sau să modifice Serviciile, cu excepția cazului în care este autorizat de titularul drepturilor corespunzătoare sau este permis de lege; să execute orice act care poate fi considerat o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială aparținând www.camasipopulare.com sau unor terțe părți; să utilizeze serviciile și, în special, informațiile de orice fel obținute prin intermediul site-ului pentru a trimite publicitate, comunicări în scopul vânzării directe sau a oricărui alt scop comercial, mesajenesolicitate adresat unui număr de persoane, indiferent de scopul lor, și de a vinde sau dezvălui astfel de informații;

Clientul răspunzător pentru daune de orice fel care www.camasipopulare.com poate suferi în timpul sau ca prin încălcarea oricăreia dintre obligațiile prezentate mai sus, precum și orice alte persoane incluse în condiţiile generale și / sau impuse prin lege cu privire la utilizarea site-ului.

www.camasipopulare.com trebuie să respecte în orice moment pentru în vigoare și are dreptul de a înceta, la libera sa alegere, Serviciul sau exclude web site-ul clientului pentru presupusa comitere, completă sau incompletă, a oricăreia dintre infracțiunile sau infracțiunile pedepsite conform Codului penal sau în drept dacă observați orice comportament care, în opinia www.camasipopulare.com, este contrar acestor Termeni s General, Termenii și Condițiile Generale pentru operarea acestui website, Legea, standardele stabilite de www.camasipopulare.com sau angajații săi sau să perturbe buna funcționare, imaginea, credibilitatea și / sau prestigiul www.camasipopulare.com sau colaboradori.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Drepturi ale conținutului web site-ului, cum ar fi text, grafică, fotografii, logo-uri, pictograme, imagini și design grafic, codul sursă și software-ul, sunt proprietatea exclusivă a www.camasipopulare.com sau terțe părți, ale căror drepturi în mod legitim deține aproximativ www.camasipopulare.com, și, prin urmare, sunt protejate de legislația națională și internacionala

Este strict interzisă utilizarea tuturor elementelor sub proprietate intelectuală în scopuri comerciale, precum și distribuirea acestora, modificarea sau decompilación.

 Incălcarea oricărora dintre drepturile de mai sus poate constitui o încălcare a aceste dispoziții, precum și o infracțiune pedepsită în conformitate cu articolele 270 și următoarele Cod Penal.

Acei clienții care trimit observații, opiniile sau comentariile prin intermediul serviciului de e-mail sau prin orice alt mijloc site-ul Web, în ​​cazul în care care, prin natura serviciilor pe care le este posibil, se înțelege că www.camasipopulare.com de a autoriza reproducerea, distribuirea, comunicarea publică, de transformare, precum și exercitarea oricărui drept de exploatare, a unor astfel de observații, opinii sau comentarii , pentru toată perioada de protecție a drepturilor de autor care este asigurată prin lege și fără limitare teritorială. Se înțelege de asemenea că această autorizație este făcută prin revendicările gratuite depuse de clienți cu privire la posibile încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la oricare dintre serviciile acestui website ar trebui să fie abordate la următoarea adresă e-mail: camasipopulare10@gmail.com.

    DREPTURI DE PROPRIETATE ESCLUSIVA DE GARANTIE SI RESPONSABILITATE

Termenii și condițiile referitoare la achiziționarea de bunuri conținute în site-ul web general, www.camasipopulare.com nu este responsabil pentru exactitatea , precizia și calitatea acestui site, serviciile, informațiile și materialele acestuia. Aceste servicii sunt furnizate informații și materiale „așa cum este“ și sunt accesibile fără garanții aditionale.www.camasipopulare.com își rezervă dreptul de a rezilia accesul la site-ul, precum și furnizarea de oricare sau toate serviciile. Ei au furnizat prin ea în orice moment și fără notificare prealabilă, fie din motive tehnice, de securitate, de control, de întreținere, pană de curent sau de orice altă cauză justificata.Prin urmare, nu www.camasipopulare.com garantizeaza fiabilitatea, disponibilitatea sau continuitatea site-ului sau a serviciilor, astfel încât utilizarea acestora de către Client este efectuată de propriul risc, fără ca, în orice moment, poate fi necesară www.camasipopulare.com responsabilități în acest scop.www.camasipopulare.com nu este răspunzător în caz de întreruperi ale Serviciilor, întârzierile, erori, defecțiuni și, In general, orice alte probleme care provin din cauze dincolo de controlul www.camasipopulare.com, și / sau din cauza neglijenței sau în mod intenționat a Clientului și / sau cauzate de circumstanțe neprevăzute sau de forță majoră. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 1105 din Codul civil, se interpretează ca fiind inclusă în conceptul de forță majoră, precum și efectele acestor Condiții Generale, toate aceste evenimente dincolo de controlul www.camasipopulare.com, cum ar fi : nerespectarea de către terți, operatori sau companii de servicii, acte de guvernare, lipsa accesuluila rețele terță parte, acte sau omisiuni ale autorităților publice, cele produse ca urmare a unor fenomene naturale, penele de curent, etc și atacurile hackerilor sau alte persoane specializate în securitatea sau integritatea sistemului, ori de câte ori www.camasipopulare.com măsuri de securitate rezonabile în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. În orice caz, oricare ar fi cauza, www.camasipopulare.com nu este răspunzător nici pentru daune directe sau indirecte.

www.camasipopulare.com exclude orice responsabilitate pentru daune orice fel care ar putea fi din cauza lipsei de veridicitate, exactitatea, integralitatea și / sau promptitudinea serviciilor transmise, distribuite, stocate, puse la dispoziție sau primite, obținute sau este accesat prin intermediul site-ului web și pentru servicii furnizate sau oferite de terți sau entități. www.camasipopulare.com. Facem tot posibilul pentru a actualiza și corecta toate informațiile găzduite pe site-ul său Web care nu respectă garanția minimă de veridicitate. Cu toate acestea, va fi exonerat de răspunderea pentru eșecul său de a actualiza sau de rectificare, precum și conținutul și informații.

 În acest sens, www.camasipopulare.com nu are nici o obligație și nu controlează conținutul transmis distribuit sau pus la dispoziția unor terțe părți de către clienți sau angajați, cu excepția cazurilor prevazute de lege sau atunci când este necesar, pe cale judiciară sau administrativă în mod similar, www.camasipopulare.com exclude orice responsabilitate pentru daune de orice fel care ar putea rezulta din prezența virusului sau prezența altor elemente în cadrul conținutului care ar putea modifica sisteme informatice precum și documentele stocate in sistemele .

www.camasipopulare.com nu este responsabil pentru client de a utiliza serviciile site-ului sau a parolelor, precum și orice alte materiale ale acestora , care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială sau orice alte drepturi ale terților.

 www.camasipopulare.com vor fi despăgubiți pentru orice pierdere, daune, penalizări, cheltuieli (inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților) și răspunderea civilă, administrativă sau de altă natură, care pot suferi www.camasipopulare.com pentru a salva în ceea ce privește eșecul sau executarea necorespunzătoare de către dumneavoastră a prevederilor din acești Termeni și condiții sau legea aplicabilă, și, în special, în ceea ce privește obligațiile sale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal conținute în aceste condiții sau stabilit în Legea privind protecția datelor și reglementările webwww.camasipopulare.com.

LINK CU ALTE SITE-URI

Legaturile la alte site-uri nu garantează și nu își asumă nici o responsabilitate pentru daunele suferite de către terți a avea acces la servicii prin conexiuni sau link-uri la site-uri  sau fiabilitatea acestora. Scopul link-urile care apar în www.camasipopulare.com este exclusiv de a informa clientul cu privire la existența altor surse de informații pe internet în cazul în care vă puteți extinde serviciile oferite de portalul. www.camasipopulare.com un va fi în nici un fel responsabil pentru rezultatele obținute prin aceste link-uri sau consecințele care decurg din accesul de către clienți .

Aceste servicii sunt oferite de către aceste terțe părți, astfel încât www.camasipopulare.com nu poate și nu controlează legalitatea serviciilor sau a calității. Prin urmare, clientul trebuie să manifeste prudență în evaluarea și utilizarea de informații și servicii cu privire la conținutul terceros.

LEGEA SI APLICATIA EI

 Pentru problemele care pot apărea se va aplica legislația spaniolă și, în caz de litigiu, ambele părți sunt de acord să se supună, renunțând la orice altă jurisdicție care poate corespunde competența instanței orașului Almendralejo.